Ons onderwijs

Snel naar:

Team

Wij werken met bevlogen, betrokken, deskundige, creatieve leerkrachten en ondersteuners

Om kinderen de kennis, vaardigheden en persoonlijkheid te laten ontwikkelen waarmee zij maatschappelijk het meest kansrijk zijn, werken wij met bevlogen, betrokken, deskundige, creatieve leerkrachten en ondersteuners. Als team geloven wij in de kracht van onze leerlingen en in ons vermogen om met ouders en leerlingen het verschil te kunnen maken.

Het is onze kracht om als professionals te blijven groeien, reflecteren en ontwikkelen. We leren steeds weer van elkaar hoe ons onderwijs beter kan bijdragen aan de toekomst van onze leerlingen. Hierbij mag iedereen zijn wie hij of zij is. Behulpzaamheid, vertrouwen, humor en relativeringsvermogen kenmerken ons.

Opvang

Tussenschoolse en naschoolse opvang bij Willem Drees

Tussenschoolse opvang

We zijn een school met een traditioneel rooster. Dat houdt in dat uw kinderen ’s middags tussen 12.00 en 13.00 geen school hebben en dan naar huis gaan om te lunchen. Als school bieden we  tussenschoolse opvang als betaalde service aan . Hiervoor maken we gebruik van de organisatie Ren4Sport.

 

We bieden in samenwerking met BSO David DAK buitenschoolse opvang vanaf 07.30u.

Dé manier om de schooldag rustig te starten, terwijl papa en mama al vroeg aan de werkdag beginnen.

Ga hier naar de website

We bieden tussenschoolse opvang als betaalde service aan.

Hiervoor maken we gebruik van de organisatie Ren4Sport.

Het gebruik maken van de Tussenschoolse Opvang is NIET verplicht!

Maakt uw kind geen gebruik van de TSO, dan is hij/zij op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om 12.00 uit en wordt hij/zij om 13.00 weer op school verwacht.
Tijdens het overblijven worden de kinderen geacht zich aan de schoolregels te houden. De overblijf wordt gecoördineerd door Ren4Sport.

VE/Peuterleerplek

Vroegschoolse Educatie

In samenwerking met peuterleerplek Robbedoes vormt de dr. Willem Dreesschool een VE (Centrum voor Vroegschoolse Educatie). Bij ons kunnen kinderen dus van 2,5 jaar tot 12 jaar naar school.

De peuterleerplek (voor 2,5- tot 4- jarigen) en de kleutergroepen 1 en 2 (voor 4- tot 6- jarigen) werken nauw samen. Door het werken op dezelfde wijze, het gezamenlijke organiseren van activiteiten en door nauw overleg, proberen we voor peuters met een mogelijke (Nederlandse taal)achterstand de start op de basisschool gemakkelijker te maken.

Onze peuterspeelzaal Robbedoes is een gecertificeerde voorschool, voor peuters vanaf 2½ jaar. In een groep met maximaal 16 peuters, ontmoet uw kind spelenderwijs leeftijdgenootjes.

We bieden een plezierige leerplek

We stimuleren en observeren de ontwikkeling

Bespreken van de ontwikkeling met ouders

We tonen interesse in kinderen en ouders

We staan open voor vragen en suggesties

We stimuleren ouderbetrokkenheid

Wat verwachten wij van ouders

Werkwijze

De voorschool moet er voor zorgen dat peuters en kleuters zoveel mogelijk aandacht en zorg krijgen, zodat hun ontwikkeling zo goed mogelijk verloopt. Hulpmiddel hiervoor is de methode Puk & Ko voor de peuters. De peuters en de kleuters werken in thema’s. Deze worden ook afgestemd op elkaar.

Kosten

Alle peuters mogen vier dagdelen per week naar de peuterleerplek. De maandelijkse bijdrage voor uw kind is 20 euro. De peuterleerplek draait goed, dus zorg ervoor dat uw kind wordt ingeschreven ruim voordat het 2½ jaar wordt.

Openingstijden

De voorschool is elke dag (behalve woensdag) open van 8.30 – 12.00 uur en 13.00 – 15.30 uur. Op de woensdagochtend is er een Samenspelgroep van 9.00 – 11.00 uur. Samenspel is bedoeld om ouders en kinderen vanaf 2 jaar te laten wennen aan de peuterleerplek.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Robbedoes, telefoonnummer:
070 – 205 25 10, of bezoek hun website.

(Online) Thuisonderwijs

Hybride onderwijs

Op de Willem Drees geven we hybride les. Dat betekent dat leerkrachten lesgeven middels instructiesoftware op een in 2022 nieuw aangeschafte touchscreens en leerlingen de leerstof verwerken in werkboeken en via het beveiligd digitaal platform ZuluConnect.

In Zuluconnect staan opdrachten van leerkrachten voor hen klaar en hebben ze toegang tot de educatieve software van de lesmethodes die de leerkrachten op de Drees gebruiken. Voor elke leerling op de Drees is een Chromebook beschikbaar.

SCOOL

Schoolsport Club Onderwijs & Omgeving

Schoolsport Club Onderwijs & Omgeving Laak (SCOOL) is een schoolsportvereniging in stadsdeel Laak. Vanuit SCOOL biedt de Drees een groot aantal omdat wij kinderen ook in hun vrije tijd willen uitdagen om te leren en ontwikkelen, organiseren wij na schooltijd activiteiten, zoals sport-, techniek-, dans- en sportcursussen.

 

De cursussen vinden op school of op een andere, dichtstbijzijnde locatie plaats

De lessen worden door vakdocenten gegeven

De activiteiten duren +/- 10 weken. Ouders welkom bij de laatste week

Voor deze activiteiten kunnen de kinderen zich gratis inschrijven

ALs kinderen zich inschrijven is het de bedoeling dat ze de lessen volgen